Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
Aandachtsgebied | Leefbaarheid

Welkom op de pagina van het Cluster LeefbaarheidHet prestatieveld 'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten', is ruim en breed geformuleerd. Er is dan ook een grote vrijheid om hieraan invulling te geven en prioriteiten te stellen. De verschillen in behoeften kunnen immers verschillen door de bevolkingssamenstelling en de lokale tradities. Er zijn bovendien vele manieren waarop de sociale samenhang kan worden bevorderd.

Leefbaarheid is te definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een buurtwinkel, toegankelijke openbare ruimtes, bezorgdiensten, buurtzorg, een wijkcentrum of een toegankelijke sportaccommodatie voor verschillende doelgroepen.

De cluster Leefbaarheid van de WMO-raad wordt gevormd door vertegenwoordigers van het Plaatselijk belang uit de verschillende kernen, door vertegenwoordigers van de kerken en van de speeltuinen.
Deze vertegenwoordigers weten wat er speelt in de hun omgeving, zowel binnen als buiten de kernen, en zij hebben regelmatig contacten met hun achterban.

Mocht u vragen hebben of willen deelnemen in de cluster Leefbaarheid, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook altijd een vergadering bijwonen, de vergaderingen van de clusters en van de WMO-raad zijn openbaar.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Het cluster Leefbaarheid wordt in de WMO-Raad vertegenwoordigd door Ton Tijs.
Kijk hier voor het vergaderschema.

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.