Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
Aandachtsgebied | Mantelzorg

Welkom bij het Cluster Mantelzorg


Als je op Wikipedia zoekt wat Mantelzorg is dan vind je de volgende tekst:
...
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen.
Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander.

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.
...

Dat zegt nogal wat. Maar liefst 3.7 miljoen mensen verlenen dus één of andere vorm van Mantelzorg. En 750.000 daarvan besteden er meer dan 8 uur per week aan. Mantelzorgers schijnen dat heel gewoon te vinden, maar dat is het natuurlijk niet. Nog vreemder wordt het als je beseft dat veel mantelzorgers zichzelf helemaal niet als dusdanig herkennen, schattingen daarover lopen uiteen van 50 tot 80 procent.

De specifieke taak van Mantelzorgers - gecombineerd met de moeilijkheden waar ze tegen aanlopen - zorgt ervoor dat het een belangrijke groep is binnen de hele Wmo. Zeker als we beseffen dat in de toekomst het aantal mantelzorgers alleen maar toe zal nemen.  

Het cluster “Mantelzorg” behartigt  - zoals de naam al doet vermoeden - de belangen van de mantelzorgers in de gemeente Raalte. Via de WMO-Raad denkt het cluster volop - actief en reactief - mee over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de mantelzorg. En daarbij beperkt het cluster zich niet tot de uitvoering. Ook bij de bepaling van - nieuw - beleid laat het cluster zich nadrukkelijk horen.

Het cluster heeft zo - onder andere  - de volgende drie uitgangspunten van beleid geformuleerd:
- de zorg voor een naaste moet verenigbaar zijn of worden met maatschappelijke participatie van de mantelzorger.
- het beleid moet zijn afgestemd op de behoefte per dorpskern en de behoefte per doelgroep (bv. jonge mantelzorgers,
  psychisch zieken, allochtonen).
- er moet een sluitende aanpak van de mantelzorgondersteuning zijn waarbinnen maatwerk wordt geleverd.




Rapport 'Mantelzorg en zorgvrijwilligers in Raalte' hier te downloaden.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Het cluster Mantelzorg wordt in de WMO-raad vertegenwoordigd door Johan Wind en Ans Huisman.




Kijk hier voor het vergaderschema.

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.