Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
Aandachtsgebied | Mensen met een beperking

Welkom op de pagina van het cluster "Mensen met een beperking"


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit dat iedereen mee moet kunnen doen aan de maatschappij. De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol, zij moeten er in principe voor zorgdragen dat dat ook lukt.

Maar voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve of visuele beperking is dat meedoen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Het cluster "Mensen met een Beperking" bekijkt daarom of er in de plannen van de gemeente Raalte voldoende aandacht is voor de behoeftes van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld of de woningen en de woonomgeving wel toegankelijk zijn, of er huishoudelijke hulp is, of er goed vervoer is, of er hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel) beschikbaar zijn en nog veel meer.

Het cluster is - grotendeels - samengesteld uit vertegenwoordigers van een bepaalde doelgroep, maar iedere burger uit Raalte die graag wil meepraten of meedenken is welkom. De voorzitter van het cluster is ook lid van de WMO-Raad. In de WMO-Raad wordt de mening of het standpunt van het cluster naar voren gebracht. De WMO-Raad vertaalt dan deze mening weer in een advies. Dat kan een advies zijn dat wordt aangevraagd door het college van B&W. Maar ook kan de WMO-Raad ongevraagd advies geven over 'Wmo-kwesties' die spelen in de maatschappij. Het cluster speelt juist bij die ongevraagde adviezen vaak een belangrijke rol als initiator.

Wat kunt u doen?
  • Geef ons door wat nog niet goed gaat.

  • Meld ons wat wel goed gaat.

  • Kom met ideeën voor verbetering.
                                                    

Kortom: houd ons op de hoogte!

Contact:
Wilt u komen meepraten of heeft u vragen of adviezen, dan kunt u zich melden via het contactformulier    
U kunt ook bellen met Jeanet Schreur (0570 531902).


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Vertegenwoordigers


Het Cluster "Mensen met een beperking" wordt in de WMO-Raad vertegenwoordigd door Ine Alferink en Wiljan Geerts.
Kijk hier voor het vergaderschema

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.