mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter

wmoraadraalte.nl

mobiele versie

Aandachtsgebied | Vrijwilligers

Welkom bij het Cluster VrijwilligersIn het Cluster Vrijwilligers is iedereen welkom die binnen de gemeente Raalte een vrijwilligersfunctie beoefend. Dat het daarmee een heel breed cluster is hoeven we niet uit te leggen, vrijwilligers vind je namelijk bijna overal. Niet alleen bij (sport-)verenigingen, (hobby-)clubs en belangengroeperingen, maar steeds vaker ook binnen professionele organisaties. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de gastvrouwen en -heren bij een ziekenhuis, of de vrijwilligers bij de bibliotheekdienst. Er is dan ook een grote overlap met de andere clusters. Bijna iedereen binnen de zeven clusters en de WMO-Raad is zelf ook een vrijwilliger. Maar daar waar de andere cluster zich voornamelijk richten op de zogenaamde doelgroepen en de voorzieningen, gaat het in dit cluster over de mensen die dat alles mogelijk maken.

In de Wmo komen de vrijwilligers ook uitgebreid aan bod, de wet stelt zelfs dat de samenleving niet kán zonder vrijwilligers. Alleen daarom is het al goed is om als gemeente een goed vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ontwikkelen van dergelijk beleid ook lastig, het is immers heel logisch om je vooral op gebruikers van de Wmo-voorzieningen en die voorzieningen zelf te richten: niet voor niets is de WMO-Raad ook voortgekomen uit het doelgroepen-overleg.

Hoewel de Wmo al in 2007 in werking is getreden is er tot op heden dan ook nog geen apart vrijwilligersbeleid vastgesteld in de gemeente Raalte. Wel zijn er natuurlijk allerlei goede initiatieven ontwikkeld die later zo in het beleid opgenomen kunnen worden. Denk maar eens aan de Raalter deelname aan de Make a Difference Day, de Beursvloer en aan het Vrijwilligers Steunpunt Raalte.

Bent u ook vrijwilliger en wilt u meepraten over deze zaken, meldt u dan via het contactformulier aan voor een vergadering.
U bent van harte welkom.  Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Het Cluster Vrijwilligers wordt in de WMO-Raad vertegenwoordigd door Ton Tijs.
Kijk hier voor het vergaderschema.

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.