Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
Algemeen | Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan de WMO-Raad Raalte geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. De WMO-Raad Raalte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.

De WMO-Raad Raallte draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op een website of webpagina waarnaar gelinkt wordt en is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto’s op de website. Herkent u uzelf op één van de foto’s en heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de redactie van de website. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.

Op de website geplaatste foto’s, afbeeldingen en informatie worden geacht deel uit te maken van het publieke domein. Indien u het copyright op een op deze website geplaatste afbeelding, foto, artikel of ander werk bezit, neem dan contact op met de redactie van de website en de betreffende uiting zal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan ook contact op met de redactie van de website. Opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website zijn altijd van harte welkom.

De WMO-Raad Raalte behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.