Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
De WMO-Raad | Wat is de WMO-Raad

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de Wmo)


Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking.

De Wmo zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Dat u gewoon mee kunt doen in de maatschappij. En dat u de hulp en ondersteuning krijgt die u nodig heeft.

Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. De gemeente moet u helpen als u niet meer mee kunt doen in de maatschappij. De gemeente bepaalt hoe ze dat doet. Maar de gemeente moet wel luisteren naar wat u nodig heeft. De gemeente zoekt samen met u naar de beste oplossing. De gemeente maakt een plan van uitvoering. Dat is het Wmo beleid.

de WMO-Raad


De gemeenten weten vaak niet wat mensen nodig hebben. U kunt uw stem laten horen. De gemeente moet naar de mensen luisteren. Dit heet burgerparticipatie en dat is als verplichting vastgelegd in de wet.

Hiervoor heeft Raalte een WMO-Raad opgericht. Deze raad adviseert onafhankelijk.
De WMO-Raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de plannen maatschappelijke ondersteuning.
Deze adviezen gaan niet over individuele burgers of 'gevallen', maar over het Wmo beleid.

De leden van de WMO-Raad worden geïnstalleerd door het college van B&W.

De raad bestaat uit mensen die de belangen van specifieke doelgroepen behartigen. Die groepen noemen we clusters. Ook wel aandachtsgebieden. De WMO-Raad bestaat uit clusters voor ouderen, mensen met een beperking, mantelzorgers, mensen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit vrijwilligers, jongeren en mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid in de gemeente.

Iedereen is welkom op een bijeenkomst van één van de clusters. Daar worden de adviesvragen besproken. Ook worden signalen van de doelgroep besproken. Deze bijeenkomsten leiden vaak tot een advies aan de gemeente. Een vergadering van één of meer clusters staat op de website, onder agenda. Elk cluster heeft maximaal 2 vertegenwoordigers in de WMO-Raad.

De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een professioneel secretaris. Als toehoorder bent u ook welkom op de bijeenkomsten van de WMO-Raad.

De werkwijze van de WMO-Raad en haar clusters zijn vastgelegd in de Verordening WMO-Raad gemeente Raalte en een Huishoudelijk Reglement.Wilt u meer weten over de WMO-Raad of één van de aandachtsgebieden, klik dan op onze contactpagina.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Vergadering bijwonen


De vergaderingen van de WMO-Raad zijn openbaar en dus voor alle inwoners van de gemeente Raalte bij te wonen.

Kijk in de agenda om te kijken waar en wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.