Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
Info / casus | Wat zijn casus?

Een casus is een verhaal uit de praktijk van de Wmo. Dat kan gaan over iets dat heel slecht gaat, maar ook over dingen die juist goed geregeld zijn binnen dezelfde wet. Een andere keer zal de casus een tip zijn over hoe de Wmo-gebruikers om moeten gaan met de wet.

In deze rubriek zullen we met enige regelmaat een voorbeeld plaatsen uit de praktijk van de Wmo.
Door het plaatsen van dergelijk voorbeeld hopen we alle gebruikers beter inzicht in de wet te geven.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

De hiernaast afgedrukte casus zijn weliswaar ontleend aan de praktijk van de Wmo. Maar het zijn geen letterlijke weergaven van bestaande situaties.
Voor de leesbaarheid wordt in de casus soms geschreven over één of meerdere personen.
Deze personen bestaan niet echt maar staan model voor datgene wat in de casus wordt beschreven.  
Overeenkomst met bestaande personage berust dan ook op toeval.
Aan de beschreven casus kan men geen rechten ontlenen.
Zie voor verdere informatie ook de disclaimer van deze website.

De WMO-Raad is belangenbehartiger van de gebruikers van Wmo-voorzieningen. Maar we zijn geen zorgaanbieder of partij bij het verlenen van of vaststellen van individuele zorgvoorzieningen.

Individuele gevallen of situaties worden door de WMO-Raad dan ook niet behandeld.

De casus zijn dan ook slechts bedoeld ter verduidelijking van situaties zoals die binnen de Wmo kunnen voorkomen.

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.